Text Size

Halla an Bhealaigh Isteach

Tá halla suite anseo ag an mbealach isteach ó atógadh an foirgneamh sa seachtú haois déag, ach clúdaíonn an halla nua-aoiseach níos mó spáis ná an halla a bhí ann
roimhe. Rinneadh an doras a gearradh amach as an imbhalla ollmhór a athmhúnlú faoi dhó sa naoú haois déag agus téann sé amach go dtí ardán cloiche os cionn an
Rós-Ghairdín.

FEADH R É IOMLÁN an Chaisleáin, athraíodh ainmneacha agus feidhmeanna na seomraí de réir mar a tháinig athrú ar fhaisin. Mar shampla, bhí seomraí an
I measc shainghnéithe an tseomra áirítear urlár cloiche dubh agus bán a cuireadh isteach nuair a bhí an atógáil á dhéanamh sa naoú haois déag. Tá dhá thinteán
bhreátha ar a bhfuil starrmhúnláil throm orthu suite ag gach ceann den halla; de ghnáth, is gné de chuid an seachtú haois déag é starrmhúnláil den sórt sin. Tá bonn
de chuid an ochtú haois déag ann mar thaca don bhord marmair. I measc na bportráidí áirítear portráidí de Thomas Butler (1531-1614), 10ú hIarla Ormond, den
Rí Charles II Shasana (1630-1685), de James Arthur Norman Butler (1893-1971), 6ú Marcas Ormonde, agus den Bhanríon Henrietta Maria Shasana (1609-69).

12.jpg

Tools

  • Print this page