Text Size

Ionchur ailtireachta Deane & Woodward

Sa deireadh, theip ar dhearthaí Robertson muintir Ormonde a shásamh agus bhí bunlochtanna ar a chuid foirgneamh freisin, mar shampla na díonta cothroma ar
tháinig sileadh uisce tríothu ar bhloc an ghailearaí agus in áiteanna eile. Le linn bhlianta na 1860-idí, d’fhonn roinnt de na lochtanna a leigheas, d’iarr Frances Jane
Paget (1817-1903), Banmharcas Ormonde, ar ghnólacht ailtirí, Deane and Woodward, díon nua a chur ar an gcaisleán, limistéar Ghailearaí na bPéintéireachtaí a
athmhúnlú agus athruithe eile a dhéanamh ar ingearchló ghairdín an bhloic lárnaigh. Chuir an gnólacht sin dearthaí mórscála don ghailearaí, i stíl Chateau de chuid na Fraince, ach diúltaíodh dóibh sin i bhfabhar athruithe níos teoranta ar fhoirgneamh Robertson. Le linn na hathruithe sin a dhéanamh, déileáladh le fadhb Ghailearaí na bPéintéireachtaí trí díon claonta nua a chur isteach agus limistéar lárnach glónrach air. Cuireadh isteach fuinneoga oiriail ar ingearchló an chlóis agus rinneadh athrú, de réir stíle luaithe Sasanaí, ar fhéitheach na fuinneoige binne. Laistigh den ghailearaí, rinne John Hungerford Pollen (1820-1902) maisiúchán ar an díon oscailte; úsáideadh stíleanna éagsúla mar shampla stíl réamh-Rafaeil agus crosfhí ar na bíomaí ina bhfuil cinn óraithe éan agus ainmhithe.

Rinneadh an tinteán ollmhór dúbailte de mharmar Carrara, arbh é Pollen a dhear é freisin, a mhaisiú le radhairc as stair chlann Ormonde; deirtear gurbh é Charles Harrison a rinne an maisiúchán ach gnólacht Ballantyne a sholáthair é, is é sin le rá, Monaróirí Matal as Sráid Dorset, Baile Átha Cliath. Chun rochtain dhíreach,
thaibhseach a thabhairt ar an ngailearaí athmhúnlaithe, cuireadh isteach staighre ‘Múrach’ a bhí thart ar gairdín geimhridh ina bhfuil mionsonraí aoibhne le feiceáil ar an stua cloiche gearrtha; Harrison a rinne é seo freisin. Cuireadh fuinneoga Veinéiseacha Gotacha le hingearchló ghairdín an bhloic lárnaigh; bhí áirsí cuspacha ar chuid acu mar aon le seaftaí agus balcóin chaola marmair taobh leo agus rinneadh athmhúnlú ar an doras isteach go dtí an Rós-Ghairdín freisin.

Tógadh beag-oibreacha gáis i dtailte an chaisleáin. Úsáideadh an breosla sin chun an caisleán a théamh agus i gcomhair soilsiúcháin trí ghásdóiteoirí.

Ba é ba thoradh leis na feachtais foirgníochta sin ná na stíleanna éagsúla a fheicimid sa lá atá inniu ann. Tá codarsnacht ann idir stíl láidir Chaisealach Bharúnach
Robertson agus na móitífeanna éadroma Veinéiseacha Gotacha atá le feiceáil, ar slí rud beag mí-oiriúnach do dhreach an chaisleáin bhunaidh a bhaineann leis na
meánaoiseanna le fírinne.
67.jpg

Tools

  • Print this page